PhDr. Lenka Chalupníčková

Základním východiskem mé terapeutické práce je Gestalt psychoterapie, ráda se však inspiruji i v jiných přístupech tak, aby terapeutická intervence byla „šitá na míru“ potřebám klienta. Kromě terapeutického rozhovoru při své práci s klienty využívám v případě zájmu také prvky neverbálních terapií – imaginace, práce s terapeutickými kartami, terapeutickým pískovištěm (sandplay), techniky arteterapie apod. V práci s klienty se opakovaně přesvědčuji, že k některým prožitkům a zkušenostem se snáze dostáváme právě neverbálními cestami, které více oslovují oslovují intuitivní, tvořivé, imaginativní stránky naší osobnosti. Zvlášť vhodný a užitečný bývá tento způsob práce s dětskými klienty, pro které je spolu s terapií hrou přirozeným způsobem navázání terapeutického vztahu, sebevyjádření a procesu léčby.

Žiji v Brně, spolu s manželem vychováváme dvě dcery. Mám ráda přírodu a cestování, hudbu, knížky a filmy, cvičím jógu. Baví mě a fascinuje poznávat svět spolu s dětmi, jejichž spontaneita a hravost jsou pro mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Jsou mi blízké kontaktní a respektující přístupy k rodičovství. V rámci své psychologické praxe se proto zaměřuji také na témata související s těhotenstvím, porodem, výchovou a rodičovstvím.

Odborné vzdělání

 • 2016 – 2022: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Dialog
 • 2011: Rigorózní řízení – Katedra psychologie FF UP Olomouc
 • 2002 – 2008: Magisterské studium psychologie, FSS MU Brno

Kurzy a semináře

 • 2019 – 2020: Výcvik v motivačních rozhovorech (PhDr. J. Soukup, PhD.)
 • 2018: Rodičovství jako cesta (Mgr. A. Vávrová, Mgr. J. Vávra)
 • 2017 – 2018: Vývojová psychopatologie (PhDr. K. Malá)
 • 2017: Sandplay/santray: Základní kurz práce s herním pískovištěm (Mgr. L. Tříletá)
 • 2017: Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. M. Anyalaiová, PhD.)
 • 2017: Psychopatologie pro dětské terapeuty: Psychosomatické poruchy u dětí (Mgr. K. Wawroszová)
 • 2010: Krizová intervence I. a II. (PhDr. L. Běťák)
 • 2010: Test stromu (PhDr. Z. Altman)
 • 2009: Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách, práce psychologa s třídní skupinou (PhDr. R. Braun)
 • 2008: Focusing – tělesně zakotvené prožívání I. a II. (Mgr. I. Kolář)
 • 2007: Ostrov rodiny (PhDr. Z. Rieger)
 • 2007: Sebezkušenostní arteterapeutická skupina (Mgr. L. Prokopová)
 • 2006: Setkání s artefiletikou (PhDr. M. Bažantová)

Přednášková činnost   

 • Pedagogická a školní psychologie – Katedra psychologie, FSS MU
 • Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu – Katedra psychologie, FSS MU

Více na: LinkedIn