Terapie na dálku (Skype / telefon)

Distanční / online formy poradenství či psychoterapie jsou v posledních letech stále více vyhledávanou formou psychologické péče. Hlavní výhodou je bezpochyby dostupnost odkudkoliv bez ohledu na geografickou vzdálenost a to jak v rámci ČR (například lokalit s omezenou dostupností psychologické péče), tak pro klienty žijící v zahraničí. Zvláště důvěrný rozhovor o citlivých osobních tématech bývá snazší vést s terapeutem/terapeutkou, který/á mluví Vaším rodným jazykem, včetně znalosti specifického kulturního kontextu.

Výhodou Skype či telefonické konzultace je časová úspora spojená s dojížděním a možnost absolvovat konzultaci v klidu a bezpečí Vašeho domova, což může být flexibilní a komfortní, ale mnohdy i jedinou možností, jak si zajistit odbornou psychologickou péči (lidé s omezením či handicapem, rodiče pečující o dítě apod.).

Podobně jako v případě osobní spolupráce, online psychologická péče může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější spolupráce, vše záleží na vzájemné dohodě.

Po domluvě je možná také kombinace osobní a distanční formy psychologické péče.

Terapie na dálku nabývá na aktuálnosti obzvlášť v kontextu současné pandemické situaceodpadá nutnost cestování (např. hromadnou dopravou) a sezení je možné absolvovat bez roušek, což může být důležitým důvodem pro volbu online psychologické péče právě v tomto složitém období.

Pro objednání termínu nás neváhejte kontaktovat, ideálně prostřednictvím emailu.