O nás

PhDr. Lenka Chalupníčková (* 1983)

Psycholožka a terapeutka pracující s dětskými a dospělými klienty. V soukromé psychologické praxi se věnuje poradenství a terapii pro děti a dospělé, poskytuje psychologické poradenství rodičům. Zároveň působí jako psycholožka v Poradenském centru Masarykovy univerzity a v azylovém zařízení pro matky s dětmi v tísni. Pracovala jako rodinná terapeutka v rámci sociálně právní ochrany dětí, působila jako psycholožka na základní škole a  v osobní poradně Modré linky. Podílela se jako lektorka na realizaci několika projektů v oblasti primární prevence rizikového chování. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti, spolupracuje s portálem Šance dětem. Je autorkou a koordinátorkou projektu Mužské porodní příběhy, realizovaného ve spolupráci s Ligou otevřených mužů. Více o mně.

 

PhDr. Adam Chalupníček (* 1982)

Klinický psycholog a certifikovaný Gestalt psychoterapeut specializující se na práci s dospělými klienty. Vedle privátní psychologické praxe pracuje jako psycholog v ambulanci klinické psychologie nemocnice Ivančice. Osm let působil ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně, kde se zabýval psychoterapií, psychodiagnostikou a krizovou intervencí pro ambulantní a hospitalizované pacienty (oddělení neurochirurgie, chirurgie aj.). Spolupracuje na výzkumu neurodegenerativních chorob s mezinárodním Centrem klinického výzkumu ICRC. Na katedře psychologie Fakulty sociálních studií v Brně se podílí na výuce a přípravě studentů v oblasti psychologie ve zdravotnictví. Zaměřuje se mj. na léčbu úzkostných, depresivních a psychosomatických potíží, disociativních stavů a terapii traumatu. Více o mně.