Supervize

Pro odborníky/odbornice v pomáhajících profesích (psychologie, lékařství, sociální práce, školství, neziskový sektor apod.) poskytujeme individuální i skupinovou supervizi. Dle domluvy a Vašich preferencí může supervizní setkání probíhat v rámci naší psychologické praxe nebo na Vašem pracovišti.

Supervizní setkání je zaměřené na profesní i osobní podporu v rámci celkového profesního rozvoje i nezbytné psychohygieny v kontextu každodenních i nadstandardních požadavků v pomáhající profesi. Supervize přináší prostor pro sdílení, respektující a citlivou zpětnou vazbu, podporu Vašich silných stránek, nové informace a jiný úhel pohledu, úlevu, motivaci a povzbuzení do další práce. A především lidský a kolegiální kontakt a vědomí, že je naprosto v pořádku si říci o podporu.

Cenové podmínky se odvíjí od rozsahu a formy spolupráce.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.