Individuální terapie pro dospělé

S čím Vám můžeme pomoci:

 • potíže se spánkem, napětí, úzkost, strach
 • ztráta sebedůvěry, nízké sebevědomí, depresivní nálada
 • životní změny, ztráty, nedořešené záležitosti
 • nadměrný stres, únava, přetížení, vyhoření
 • potíže a nespokojenost v partnerských, rodinných, pracovních vztazích
 • témata LGBTQ identity a vztahů
 • traumatické zkušenosti a vzpomínky  
 • psychosomatické obtíže, obavy o zdraví, život s nemocí
 • životní křižovatky a rozhodování, sebepoznání, seberozvoj

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Sdílení v bezpečném a důvěrném prostředí
 • Naslouchání bez hodnocení
 • Respekt k jedinečnosti Vašeho životního příběhu
 • Podporu v uvědomování Vašich pocitů a potřeb ve vztahu k sobě i k druhým
 • Porozumění problému v kontextu Vašeho života
 • Aktivizaci Vašich sil k řešení problému a cesty ke změně
 • Objevování Vašich zdrojů radosti, sebedůvěry, odvahy, spontaneity a tvořivosti…

Každé téma či problém, který potřebujete sdílet a řešit, je pro nás významný.

Naše spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace či poradenství nebo opakovaných terapeutických sezení. Charakter i frekvence jednotlivých setkání se odvíjí od Vašich potřeb a vzájemné domluvy.