Psychologická diagnostika

Nabízíme psychologickou diagnostiku pro dospělé zaměřenou na zmapování celkového psychologického profilu nebo dílčí aspekty dle Vašeho zájmu a potíží (neuropsychologická diagnostika, vyšetření osobnosti atd.). Poskytujeme stále častěji vyhledávanou diagnostiku neurodegenetivních onemocnění, vyšetření poúrazových stavů apod.

V případě zájmu poskytujeme také odpovídající následnou odbornou péči (psychologické poradenství či terapii, kognitivní trénink, případně doporučení dalších kontaktů a odborných pracovišť).

Cena a forma spolupráce se odvíjí od rozsahu diagnostiky, použitých metod apod.

Pro bližší informace a vzájemnou domluvu nás kontaktujte.