Poradenství a psychoterapie pro děti a rodiče

„Děti jsou našimi nejlepšími učiteli. Ony vědí, jak růst, jak se vyvíjet, jak se učit, jak objevovat okolní svět, jak prožívat, smát se a plakat, jak se zlobit, co je a co není pro ně dobré, co potřebují. Ony od narození vědí, jak milovat a žít naplno, jak si užívat života, jak pracovat, být silný a plný energie. Jediné, co děti – i děti v nás – potřebují, aby to všechno mohly dělat, je prostor.“

Violet Oaklander – dětská Gestalt terapeutka

           

 

 

                                                                                                                                                         

Poskytujeme odbornou a respektující podporu v řešení problémů od raného dětství, přes dospívání až po dospělost:

 • práce s emocemi u dětí (vztek, vzdor, úzkosti a strachy…)
 • výchovné otazníky
 • školní a výukové potíže
 • adaptační potíže a vývojové mezníky
 • témata spojená s dospíváním
 • vztah rodič – dítě, sourozenecké vztahy, mezigenerační vztahy
 • psychosomatické potíže u dětí
 • dítě a trauma
 • rodina v krizi, rozvodové situace
 • dítě se speciálními potřebami, hendikepem apod.

 Dětským klientům nabízíme příjemné, vlídné, atraktivní a motivující terapeutické prostředí. Při práci s dětmi využíváme terapii hrou, práci s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými kartami a dalšími kreativními technikami, které přirozeně podporují dětskou schopnost sebevyjádření a růstu.

Podle potřeby a vzájemné domluvy můžeme pracovat s dítětem, rodinou, rodičovským párem, dvojicí dítě-rodič či s jednotlivým rodičem.

 

Nabízíme také individuální psychologickou přípravu před porodem a terapeutickou podporu pro čerstvé maminky. V bezpečném prostředí, důvěrné atmosféře, citlivě a s respektem:

 • nejistota či obavy spojené s těhotenstvím a příchodem miminka na svět
 • zkušenost potratu, umělého přerušení těhotenství
 • ujasnění vlastních představ a potřeb před porodem
 • traumatická porodní zkušenost
 • přetrvávající smutek, stavy deprese, úzkosti, viny či vzteku po porodu
 • nespokojenost v mateřské roli, vyčerpanost, pochybnosti, nedostatek sebedůvěry apod.

V mimořádných případech je možné domluvit si poporodní terapeutickou konzultaci v domácím prostředí, v klidu a bezpečí Vašeho domova, bez nutnosti dojíždění či zajišťování hlídání, s miminkem v náručí, postýlce, kočárku, nosítku či šátku… Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.