Ceník

Indiviuální psychoterapie      600 Kč / 50 min

Supervize 600 Kč / 50 min

Párová a rodinná psychoterapie   700 Kč / 50 min