PhDr. Adam Chalupníček

Odborné vzdělání

 • Fakulta sociální studií MU v Brně, obor psychologie
 • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvikový program v Gestalt terapii, Dialog Brno
 • 2010 – Práce s tělem, Jitka Vodňanská, kurz
 • 2012 – Párová terapie, Rita a Robert Resnick (USA), workshop
 • 2013 – Gestalt terapie, Claudia a Zish Ziembinski (Australie), workshop
 • 2014 – Trauma, dissociation and attachement (Kodaň), konference
 • 2015 – Gestalt terapie v klinické praxi, Jay Levin (USA), workshop
 • 2015 – Atestace z klinické psychologie (IPVZ, Praha)
 • 2016 – Trauma, dissociation and affect dysregulation across the life-span (Amsterdam), konference
 • 2016 – 2019 – Gestalt terapie,  advanced training, Talia Levine Bar-Yoseph (Izrael), Jay Levin (USA),
 • 2017 – Funkční specializace z psychoterapie  (Praha)
 • 2019 – ACT Made Simple: A Quick Start Guide To ACT Basics and Beyond, Russ Harris (Dublin)
 • 2020 – dosud – Dialog Brno, asistent trenéra

Členství v odborných společnostech

Přednášková činnost

 • Psychoterapie a poradenství v praxi – Možnosti poradenské a terapeutické práce psychologa na somatickém oddělení – FSS MU, podzim 2016-2018
 • Základy neurověd – FSS MU, jaro 2011

Více na:  LinkedIn